Hoge Nood?

Zaterdag 08 juni 2019

Toiletvoorzieningen in winkelgebied Soestdijk.

Voor mensen met een darm- of blaasaandoening, zwangere vrouwen en kinderen is het belangrijk om de mogelijkheden van toiletbezoek te kennen voor bezoek aan een van de winkelgebieden. De Maag lever Darm Stichting is mede-initiator van het promoten van opengestelde toiletten. Zij hebben in kaart gebracht hoe groot het probleem is voor mensen met een aandoening en streven ernaar om elke 500 meter een toegankelijk en schoon openbaar of opengesteld toilet te hebben in het centrum van een stads- of dorpskern en in drukke voetgangersgebieden.

Na inventarisatie van de mogelijkheden voor bezoekers van de drie winkelgebieden Winkelpromenade Soestdijk, Soest-Zuid en Soesterberg-Rademakerstraat is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn voor bezoekers om gedurende de openingstijden van de winkels en andere voorzieningen naar het toilet te kunnen. In de praktijk ervaren bezoekers vaak een drempel om te vragen of zij van het toilet gebruik mogen maken. Terwijl – als er echt hoge nood is – men bij vrijwel alle ondernemers wel terecht kan.

Waar bevinden zich wc’s in de winkelgebieden?

Mensen kunnen in de winkelgebieden naar het toilet als dat nodig is. Het is geen probleem om dit even te vragen.Voor alle drie de winkelgebieden geldt dat de supermarkten een klantentoilet hebben. Daarnaast hebben alle horecagelegenheden een toiletmogelijkheid, waar bezoekers gebruik van mogen maken als ze het vragen, soms tegen betaling van 50 eurocent.

 


Nieuwsoverzicht