Parkeer terrein Albert Heijn

Woensdag 06 februari 2019

Zoals u wellicht niet ontgaan is wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het Albert Heijn filiaal op de van Weedestraat. Door de uitbreidingswerkzaamheden is er momenteel minder parkeergelegenheid. Om het parkeerongemak dat hierdoor ontstaat zo veel mogelijk te beperken zijn er een aantal maatregelen genomen. Zo is de volledige parkeerplaats momenteel een blauwe parkeerschijfzone geworden om zo het aantal langparkeerders te beperken. Door deze maatregel en het inzetten van verkeersregelaars wordt geprobeerd de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door indien mogelijk gebruik te maken van de fiets en ook gebruik te maken van de parkeergelegenheden in de omgeving (parkeerterrein Lidl aan de Van Weedestraat en parkeerterrein achter de Wereldwinkel aan de Steenhoffstraat) kunt u ons helpen de parkeerdruk te verminderen. 
 


Nieuwsoverzicht