Veel gestelde vragen

Onze veel gestelde vragen, staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wat is onze privacyverklaring?

Ondernemersvereniging Van Weedestraat, gevestigd aan P/a Van Weedestraat 88, 3761 CH Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vanweedestraat.nl 
P/a Van Weedestraat 58-60
3761 CG Soest 

Secretaris Ondernemersvereniging is de Functionaris Gegevensbescherming van Ondernemersvereniging Van Weedestraat Hij/zij is te bereiken via info@vanweedestraat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ondernemersvereniging Van Weedestraat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanweedestraat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ondernemersvereniging Van Weedestraat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Ondernemersvereniging Van Weedestraat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Ondernemersvereniging Van Weedestraat neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemersvereniging Van Weedestraat) tussen zit. Ondernemersvereniging Van Weedestraat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondernemersvereniging Van Weedestraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Bewaartermijn > Reden                         
Adres                                          > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort                                   > Bewaartermijn > Reden 


Delen van persoonsgegevens met derden
Ondernemersvereniging Van Weedestraat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ondernemersvereniging Van Weedestraat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ondernemersvereniging Van Weedestraat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ondernemersvereniging Van Weedestraat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanweedestraat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ondernemersvereniging Van Weedestraat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ondernemersvereniging Van Weedestraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanweedestraat.nl

Wanneer is het koopavond?

De vaste koopavond voor het winkelgebied is op vrijdagavond. Houdt er rekening mee dat niet alle winkels geopend zijn. Openingstijden per winkel zijn te vinden op de bedrijvenpagina’s.

Zijn er koopzondagen?

Het winkelgebied van Weedestraat heeft geen vaste koopzondagen. Rond de feestdagen in December zijn er extra koopzondagen. Deze worden aangekondigd op de Agenda- pagina.

Waar kan ik parkeren?

Er zijn verschillende locaties waar je met of zonder blauwe schijf kunt parkeren.

Parkeerplaats - Arthur&Willemijn
Tussen de Wereldwinkel en Arthur&Willemijn ligt een grote parkeerplaats met 40 plekken. In deze zone is geen blauwe schijf nodig.

Parkeerplaats - Station Soestdijk
Bij station Soestdijk zijn 20 parkeerplaatsen beschikbaar

Parkeerplaats - Albert Heijn Burgemeester Grothestraat
Op het parkeerterrein van de Albert Heijn (ingang aan de Beek en Daalselaan) zijn er +200 parkeerplaatsen beschikbaar.

In de winkelstraat zelf en aangrenzende straten (Steenhoffstraat, Burgemeester Grothestraat, Dillenburglaan, FC Kuyperstraat) zijn parkeervakken beschikbaar. Dit is een blauwe zone waar je 1,5 uur mag parkeren.

Wat kost parkeren?

Parkeren is op alle dagen van de week gratis.

Is er een markt?

De weekmarkt staat op donderdag in het eerste gedeelte van de Van Weedestraat. De markt is geopend van 8.00 - 13.00

Zijn er geldautomaten beschikbaar?

In het winkelgebied zit buiten een geldautomaat in het pand van 't Lou-Vre (vanouds de ABN-AMRO). Tevens bevinden zich bij Cigo en Albert Heijn een geldautomaat binnen in de winkel.
Bij Cigo is het ook mogelijk om geld te storten.

Welke type winkels tref ik allemaal?

Het winkelgebied bestaat uit diversiteit en kleinschaligheid aangevuld met grootwinkelbedrijven. Je kunt er terecht voor fashion, lifestyle, health&beauty, food&drinks. De ondernemers hechten veel waarde aan persoonlijke service en gastvrijheid.

Zijn er openbare toiletten aanwezig?

Er zijn geen openbare toiletten aanwezig. Wel beschikt de straat over verschillende horecagelegenheden waar je gebruik kan maken van het toilet. Op deze plekken zijn ook minder valide toiletten beschikbaar.

Kan ik een winkelruimte huren of kopen?

Bent u geïnteresseerd in ons winkelgebied, neem dan contact op met Ondernemersvereniging Van Weedestraat waar u verder geholpen wordt.